Instalatie electrica in scafa


Este binecunoscut faptul că majoritatea blocurilor construite în perioada anilor ’60-’80, deşi din punctul de vedere al structurilor de rezistenţă sunt executate poate mai bine decât multe construcţii moderne, au grave deficienţe în ceea ce privesc instalaţiile electrice şi sanitare (şi asta încă de când au fost proiectate – instalatie electrica). În domeniul instalaţiilor electrice deficienţele tin de materialele utilizate (cel mai elocvent exemplu – conductoarele INTENC din aluminiu, un adevărat “coşmar”), de subdimensionarea circuitelor, atât ca număr cât şi ca puteri nominale în raport cu cerinţele actuale de consum şi de amestecarea conductoarelor din aluminiu cu cele din cupru, cu interconectarea lor directă în doze (greşeală extrem de gravă care în mod sigur este cauza multor incendii).

Aşa se face că, în ultimii 22 de ani, un număr foarte mare de proprietari ai acestor apartamente a recurs la înlocuirea integrală a vechilor instalaţii electrice cu altele noi.

Execuţia lucrare instalatie electrica noua în varianta montaj îngropat, într-un apartament dintr-un bloc mai vechi, poate constitui un coşmar, mai ales dacă locatarii apartamentului nu au posibilitatea să se mute în altă parte pe durata executării instalaţiei. Lucrările de execuţie a noii instalaţii presupun mai înainte de toate scoaterea de sub tensiune a instalaţiei vechi şi montarea provizorie a unor prelungitoare pentru prize şi lumină, întrucât în timpul săpării canalelor pentru tubulatura şi dozele noi este aproape imposibil să nu se ajungă la intersectarea cu traseele vechii instalaţii, fapt care poate conduce la scurtcircuite sau chiar electrocutări. În al doilea rând săpăturile care se fac generează o cantitate foarte mare de moloz şi praf în locuinţă, ca să nu mai punem la socoteală zgomotul şi vibraţiile transmise în tot imobilul. Pe de altă parte, chiar la instalaţiile vechi montate în tuburi sunt foarte puţine cazurile în care aceste tuburi vechi pot fi păstrate, fie pentru că sunt subdimensionate, fie pentru că nu se pot înlocui conductoarele vechi, acestea fiind înţepenite în tub, fie pentru că se doreşte o cu totul altă configuraţie.

Datorită impedimentelor menţionate mai sus dar nu numai, mulţi proprietari amână înlocuirea instalaţiilor vechi, chiar şi atunci când devine evident faptul că acestea nu mai prezintă siguranţă în exploatare, generand reale probleme. Alţii adoptă soluţia unei instalaţii executată aparent în canal de cablu, alternativa permisa de normativ insa cu efecte negative asupra laturii esteticii, lăsând de multe ori de dorit la acest capitol.

Există însă o soluţie pentru înlocuirea unei instalaţii electrice fără a se săpa zeci de metri de şanţuri în pereţi şi făra canal de cablu aparent. Această soluţie o reprezintă scafele realizate din gipscarton si structura metalică specifica. În general, majoritatea celor care utilizează scafele din gipscarton o fac în scop ornamental, iar în scop utilitar o fac mai mult pentru mascarea unor trasee de ţevi. Cu toate acestea, o scafă din gipscarton poate juca un rol preponderent utilitar prin adăpostirea în interiorul său a unei instalaţii electrice, păstrându-şi în subsidiar un rol decorativ in functie de imaginatia si dorintele fiecaruia.

In cele ce urmează imi propun să vă prezint modul in care am transpus efectiv în practică ideea execuţiei unei instalaţii electrice interioare în scafă din gipscarton, la un apartament cu 2 camere dintr-un bloc vechi, detinut de parinti in localitatea Petrosani.

Primul pas în execuţia instalaţiei electrice l-a constituit întocmirea la scară a planului apartamentului, pe care am marcat cu exactitate locurile de amplasare a tabloului de siguranţe, a dozelor de derivaţie şi de aparat precum şi traseele de cabluri. Întrucât avem deja un branşament cu puterea nominală de 5,5 kW din firida de palier cu contoare, nu a fost nevoie  sa calculam puterea instalată a apartamentului, proprietarii urmând să utilizeze în mod judicios consumatorii astfel încât să se încadreze în această putere. Aici fac precizarea că solicitarea unui spor de putere din partea furnizorului ar implica înlocuirea coloanei de alimentare a apartamentului deoarece coloana existentă era executată cu conductor AFY de 10 mmp  protejat în tub IPEY, care nu permite o încărcare mai mare de 25 A în regim de lungă durată (încărcare ce corespunde unei puteri nominale de cca. 5,5 KW). In cazul de fata puterea instalată a tuturor consumatorilor din locuinţă nu impunea obţinerea unui spor de putere, cei 5,5 KW fiind mai mult decât suficienţi.

Am avut totuşi în vedere o eventuală  mărire a puterii nominale, astfel că la întocmirea planului electric şi a schemei monofilare a tabloului am luat în considerare realizarea mai multor circuite de prize şi a unui singur circuit de iluminat, după cum urmează:

 • Circuit de prize pentru camera mare, protejat cu disjunctor magneto-termic de 16 A;
 • Circuit de prize pentru camera mică, protejat cu disjunctor magneto-termic de 16 A;
 • Circuit de prize pentru bucătărie şi holuri, protejat cu disjunctor magneto-termic de 16 A;
 • Circuit de priză separat pentru maşina de spălat rufe, protejat cu disjunctor magneto-termic de 10 A;
 • Circuit de priză separat pentru centrala termică cu gaz, protejat cu disjunctor magneto-termic de 6 A;
 • Circuit de iluminat general, protejat cu disjunctor magneto-termic de 6 A.

Pentru realizarea instalaţiei electrice am ales următoarele materiale şi aparate :

 • Cablu tip MYYM 3 x 1,5 mmp , 4 x 1,5 mmp , respectiv 3 x 2,5 mmp ;
 • Tablou de siguranţe cu 12 posturi în montaj aparent, IP 40, executat din material plastic ABS alb cu capac transparent fumuriu- producător COMTEC;
 • Disjunctoare magneto – termice bipolare P+N de tip DPNa având curenţii nominali de 6A , 10 A, respectiv 16 A, curba de declanşare C şi capacitatea de rupere 4,5 KA, producător Schneider Electric;
 • Disjunctor diferenţial bipolar P+N de tip DPNa Vigi având curentul nominal 25 A, sensibilitatea 30 mA, curba de declanşare C şi capacitatea de rupere 4,5 KA, producător Schneider Electric;
 • Aparataj modular din gama Unica Top (prize cu contact de protecţie, comutatoare, întrerupătoare), producător Schneider Electric;
 • Doze de aparat simple, duble şi triple şi de derivaţie rotundă şi pătrată, toate pentru montaj încastrat în pereţi din gipscarton;
 • Gipscarton  cu grosimea de 9,5 mm, producător Rigips;
 • Profile metalice tip CD şi UW;
 • Bandă de montaj perforată din oţel, producător OBO Betterman;
 • Dibluri din plastic cu holtzşurub, holtzşuruburi autoforante şi autofiletante pentru gipscarton, dibluri autofiletante pentru gipscarton;
 • Tub flexibil riflat ignifug tip FXP de 16 mm- producător Gewiss.

Pentru execuţia efectivă a instalaţiei am procedat astfel:

 • Am procurat aparatajul şi toate materialele necesare conform listei de mai sus;

Am marcat pe pereţii încăperilor poziţia prizelor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, dozelor, precum şi traseele cablurilor, a scafelor, locurile de executare a străpungerilor în pereţi şi a găurilor pentru prinderea cablurilor. Am avut  grijă să marchez şi locul unde voi executa o mică săpătură pentru subtraversarea  ţevii de gaz de la aragazul din bucătărie, având în vedere că nu avem voie să mascăm în scafă această ţeavă;

 • Cu ciocanul rotopercutor am realizat toate găurile pentru străpungerile între pereţii încăperilor, pentru fixarea colierelor de prindere a cablurilor, precum şi şanţul pentru subtraversarea ţevii de gaz;
 • În străpungerile dintre încăperi am introdus tuburile flexibile FXP de 16 mm necesare trecerii cablurilor şi apoi le-am fixat cu copci din ipsos. Acelaşi lucru l-am făcut în cazul şanţului de subtraversare a ţevii de gaz.      
 • Coliere de prindere a cablurilor le-am debitat cu ajutorul unei foarfeci de mână, la dimensiunile dorite din banda perforată din oţel OBO, apoi le-am fixat pe pereţi si tavan cu ajutorul diblurilor universale cu holtzsurub, la locurile stabilite;
 • Am tăiat la dimensiunile stabilite la antemăsurare toate tronsoanele de cabluri, ţinând cont şi de rezervele necesare executării conexiunilor în doze şi la bornele aparatajului. După tăiere, am inscripţionat cu cifre de la 1 la 6 capetele cablurilor cu ajutorul unui marker rezistent la ştergere – cifrele sunt corespunzătoare cu numerotarea circuitelor din tabloul de siguranţe. Am pozat toate cablurile pe pereţi, strânse în mănunchiuri acolo unde este cazul, cu ajutorul bucăţilor de bandă perforată pe care le-am îndoit în forma unor coliere. Am introdus cablurile prin pereţi în tuburile FXP, câte un cablu în fiecare tub, la traversările între încăperi. Pentru strângerea suplimentară a  cablurilor laolaltă în mănunchi am utilizat bride flexibile din nylon;
 • Am demontat vechiul tablou din marmură cu siguranţe fuzibile (aflat într-o stare avansată de uzură şi având în spate, pe conductoarele vechi, un strat de praf lat de o palmă, care mă face să strănut copios!) şi l-am montat pe cel nou;   
 • Urmează executarea scafelor din gipscarton. Pentru aceasta, meseriaşul care a realizat şi restul renovărilor în apartament (termoizolare, zugrăveli, montare parchet laminat, faianţă şi gresie) confecţionează mai întâi structura metalică în conformitate cu traseele marcate în prealabil pe pereţi, apoi taie plăcile de gipscarton la dimensiunile dorite şi execută perforările pentru doze;        
 • Am montat încastrat în scafe toate dozele instalaţiei electrice, urmate de finisarea scafelor (amorsare, montare colţare, gletuire, finisare, amorsare din nou, acoperire cu 2 straturi de vopsea lavabilă) apoi s-a montat aparatajul în doze, conform planului electric. Pentru aceasta, am cositorit capetele terminale ale conductoarelor ce se conectează la bornele aparatelor. Pentru executarea conexiunilor în dozele de derivaţie am ales varianta răsucirii în mănunchi a capetelor desizolate, sertizarea mănunchiurilor în pini terminali pe care i-am introdus apoi în reglete de capăt (morsete) cu şurub, inscripţionate cu numele circuitului. Tot în această fază a lucrărilor am cositorit şi capetele conductoarelor ce se vor conecta la corpurile de iluminat. Fixarea corpurilor de iluminat direct pe gipscartonul scafelor s-a facut cu ajutorul diblurilor autofiletante pentru gipscarton;   
 • Am executat legăturile electrice în tabloul de siguranţe, după care am verificat cu minuţiozitate, “la rece” (adică înainte de punerea sub tensiune), toată instalaţia. Pentru aceasta am utilizat un multimetru digital BENNING M1-1. Întrucât nu sunt probleme la verificare, am pus sub tensiune instalaţia şi, cu ajutorul aceluiaşi multimetru, am măsurat tensiunea la bornele fiecărei prize în parte, atât între faza L şi nulul de lucru N, cât şi între fază şi conductorul de protecţie PE. Concomitent, am făcut proba de funcţionare a fiecărui corp de iluminat în parte, verificând şi dacă a fost trecută faza prin comutatoare şi întrerupătoare;

 • Deoarece totul funcţiona dupa principiul “la prima cheie”, am trecut la verificarea funcţionării protecţiei la curenţi de scurgere reziduali realizată cu ajutorul disjunctorului diferenţial DPNa Vigi. Pentru aceasta am simulat în fiecare priză în parte un curent de defect, prin conectarea între faza L şi conductorul de protecţie PE a unui bec pentru lampă de veghe de 230 V /7 W, care absoarbe un curent de  32 mA, aproximativ egal cu pragul de sensibilitate a protecţiei diferenţiale. Am constatat că la toate prizele din apartament se produce declanşarea disjunctorului diferenţial. Am făcut o altă verificare pentru protecţia diferenţială şi prin unirea cu ajutorul unui conductor a bornelor N şi PE (nulul de lucru şi cel de protecţie) ale prizelor şi am constatat că şi în aceste cazuri disjunctorul diferenţial îşi face treaba prompt. Ultima verificare am făcut-o prin apăsarea butonului “TEST” de pe corpul diferenţialului şi am constatat şi în acest caz buna funcţionare a dispozitivului.

Instalaţia a trecut cu bine prin toate verificările, o putem “uda” cu şampanie ca să meargă “ca unsă” şi o dăm în exploatare beneficiarilor, cateva poze cu intreaga lucrare finalizata.

 Înainte de a încheia articolul as dori sa va retin atentia cu doua precizari:

 1. În legătură cu protecţia împotriva atingerii  părţilor metalice ale instalaţiei care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care printr-un defect de izolaţie pot căpăta un potenţial periculos, precizez că aceasta este asigurată atât pe circuitele de prize, cât şi la toate corpurile de iluminat, prin realizarea unei reţele continue formată din toate părţile metalice (carcasele aparatelor electrocasnice şi corpurilor de iluminat) conectate galvanic la conductoarele de protecţie (PE) de culoare verde/galben ale cablurilor, conectate la rândul lor galvanic toate la priza de pământ a imobilului prin  bara de nul de protecţie a tabloului de siguranţe – ca protecţie principală – şi prin disjunctor diferenţial de curenţi reziduali, ca protecţie secundară. Pentru aceasta am ales cea mai economică variantă de realizare a protecţiei diferenţiale, prin utilizarea unui singur dispozitiv, montat în tabloul de siguranţe ca întreruptor principal pentru protejarea întregii instalaţii.
 2. Referitor la modul de execuţie a scafelor, puteţi observa că nu am insistat foarte mult pe acest aspect întrucât fiecare dintre distinşii noştri cititori îşi poate pune în valoare creativitatea şi fantezia, făcând abstracţie de aspectul scafelor din articolul de faţă (mesterului ii lipseste finetea necesara).


31 Comments on "Instalatie electrica in scafa"

 1. Buna idee e faptul cum ai acoperit cablurile.E o idee exceptionala .Multumim .

  • Florin Muresan-Grecu | 17 august 2012 at 15:52 | Răspunde

   Multumesc pentru apreciere, dar trebuie sa precizez ca ideea nu-mi apartine absolut deloc. Am „pescuit-o” si eu din zbor si am pus-o in aplicare.

 2. Multumim ca ne-ai impartasit-o si noua ca de exemplu eu daca vroiam sa fac asa ceva nu ma gandeam decat la profilele de plastic care se aplica pe perete .

 3. Florin Muresan-Grecu | 21 august 2012 at 15:10 | Răspunde

  Scopul acestui blog este tocmai acela de a ne impartasi unii altora din experienta proprie si de a descoperi astfel idei noi pe care le putem pune in aplicare in propriile locuinte. Ma bucur ca v-a placut lucrarea, lasand la o parte niste mici imperfectiuni cauzate de o oarecare lipsa de experienta a zugravului in executia scafelor.
  Legat de instalatiile in acele profile din plastic despre care pomeneati (si pe care normativul le numeste „jgheaburi”), majoritatea lucrarilor pe care le-am facut la locul de munca sunt executate in asa ceva.Tocmai de aceea, prin prisma experientei acumulate in utilizarea lor, am mentionat in articol ca sunt pretentioase dpdv estetic. Se pot utiliza cu succes si la instalatii casnice (am in „palmares” si astfel de lucrari), dar trebuie multa grija la felul cum configuram circuitele si cum pozam jgheaburile, ca sa iese in final o lucrare care, pe langa siguranta in exploatare, sa ne bucure putin si ochii.La aceste instalatii in jgheaburi, daca se foloseste un singur jgheab pentru mai multe circuite (pentru un aspect frumos), la calcularea curentilor maximi admisibili si implicit la determinarea sectiunilor conductoarelor trebuie sa aplicam obligatoriu coeficientii de corectie pentru grupari de mai multe circuite prevazuti in anexa 5.19 a Normativului I7-2011. Acest lucru poate face ca sectiunea conductoarelor sa creasca fata de o instalatie ingropata cu caracteristici similare, dar in care folosim cate un tub distinct pentru fiecare circuit.

 4. Excelent. Aceeasi solutie vreau si eu sa o aplic la un apartament dde bloc din placi de beton (vezi http://www.misiuneacasa.ro/forum/showthread.php?24217-Pozare-instalatie-electrica). Am si eu cateva (mai multe) intrebari daca esti amabil:
  1. As dori sa execut instalatia noua lasand functionala instalatia veche, nu pot parasi locuinta. Ultima etapa va fi inlocuirea tabloului cu conectarea noii instalatii. Crezi ca este posibil?
  2. Ce dimensiuni ale profilelor metalice ai folosit ca sa iti permita scufundarea completa a dozelor de aparataj si derivatie la nivelul gipscartonului? Sau mai excat cam care ar fi adancimea maxima a acestor doze?
  3. Cum ai prins de perete acele profile metalice pe lateral? A avut loc sa bage surubelnita electrica sa faca prinderea pe perete in dibluri?
  4. Solutia folosita de tine cu cabluri MYYM prinse solid in coliere nu-ti va da mari batai de cap in cazul in care se pusca un fir? Ma gandesc sa folosesc conductori FY in tuburi prinse pe perete. Ce recomanzi: tub rigid sau gofrat?
  5. In dozele de derivatie as dori sa folosesc mufe rapide Wago, am vazut ca noul normativ nu mai impune legaturi cositorite.Este OK?
  6. Daca tot ma apuc de o treaba, o sa trag si cablurile de CATV, LAN si telefon prin tuburi gofrate metalice, legate la impamantare. Crezi ca va asigura o ecranare suficienta la interferentele cu curentii de forta?
  7. Am vazut ca ai asigurat impamantarea consumatorilor cu carcase metalice. Ar fi necesara legarea la impamantare si structurii metalice de sustinere a gipscartonului?
  8. Ultima intrebare: ar fi nevoie de autorizatie pentru o astfel de lucrare?
  Multumesc si scuze de avalansa de intrebari.

 5. Florin Muresan-Grecu | 9 octombrie 2012 at 15:09 | Răspunde

  1. Da, este posibil. Asa am procedat si eu : pe perioada cat am cablat instalatia am lasat-o pe cea veche in functie.Dupa cablare am montat provizoriu aparatajul si am facut si conexiunile provizorii in zona unde urma sa fie montate dozelel de derivatie.Abia pe urma am pus sub tensiune (tot provizoriu) noua instalatie ca sa poata meseriasul cu gipscartonul sa-si faca treaba. In acest moment insa am fost nevoit sa renunt la instalatia veche iar apartamentul a fost alimentat (provizoriu”) din noua instalatie.
  2. Mesriasul nostru a folosit profile CD 60 fixate in perete pe una din fetele laterale (asa cum se vede in foto). Nu prea mi-a placut solutia adoptata (in planul initial era prevazut ca eu sa fac si scafele, dar din lipsa de timp-trebuia sa plec la mare si mai lucram in paralel la o instalatie- le-a facut zugravul). Eu voiam sa le fac din profile UW30, ar fi iesit mai rigide. Asadar, la 60 mm cat are laterala unui CD60 meseriasul a trebuit sa suprapuna la montaj pe partea frontala cate 2 fasii de gipscarton de 9,5 mm grosime, ca altfel nu incapea doza (si nu atat doza, cat cablurile care erau intre perete si corpul dozei). Nu mai stiu exact, dar cred ca doza are vreo 70 mm inaltime.
  3. Surubelnita a trebuit s-o bage oblic, ca sa poata strange holtzsuruburile. S-a cam chinuit, dar asta a fost ideea lui, asa ca l-am lasat sa se chinuie. Cand eu i-am spus de UW30 nu i-a suras, sustinand ca e prea scumpa solutia asta (adica se plange meseriasul de pret, nu beneficiarul !!!!)
  4. Se poate folosi si varianta cu FY in tub. Eu nu cred ca vor fi probleme cu cablurile intrucat protectiile sunt dimensionate sub incarcarea maxima a cablurilor in regim de durata. De obicei cand protectiile nu-si fac treaba „pusca”conexiunile in doze mai intai, nu cablurile.
  5. Am vazut si eu clemele WAGO, in principiu eu sunt un pic mai conservator, dar cred ca sunt in regula. De altfel si eu am aplicat la instalatia prezentata alta metoda decat cositorirea, respectiv tuburile de capat introduse apoi in morsete.Important este ca in astfel de cazuri sa se lase acces la doze pentru verificari periodice (sunt foarte multi cei care, din motive ‘estetice” pe care eu nu le inteleg trag cate unul-doua straturi de glet peste doze, lucru care este interzis si de catre normativ).
  6. Daca sunt ecranate prin ecran metalic impamantat nu vor fi probleme.
  7.Da, este bine sa fie impamantata structura metalica a scafei. Eu am facut-o din tablou pe primul tronson de CD, apoi in cascada am legat tronsoanele unul de altul cu conductoare.
  8. Legal ar fi nevoie de acordul proiectantului si pentru inlocuirea unei prize, dar…

  Spor la treaba!

  Cu respect.

 6. Inca o chestie de care ma lovesc. In zona holurilor mai ales trebuie sa traversez cu traseele pereti de rezistenta de beton de peste 10 cm (chiar si 15), si este nasol ca prin unele ar trece si 5 tuburi de protectie (4 de 20 si 1 de 16). Asta inseamna o gaura de peste 10 cm si mi-e cam asa sa gauresc peretii de rezistenta (bloc placi), plus munca aferenta (sunt vreo 6). Doar unii pereti dintre camere si hol sunt subtiri, restul sunt masivi, de beton, majoritatea peste 15 cm. Sunt practic in situatia de a subtraversa grinzi, dar singura trecere diponibila este spatiul usii din peretele respectiv. O solutie ar fi traversarea zonelor respective prin canale in sapa, prin spatiile usilor, dar din pacate nu am doar sapa pe jos. Credeti ca ar exista alternative?

 7. Florin Muresan-Grecu | 8 martie 2013 at 14:28 | Răspunde

  Daca sunt pereti intregi din beton (adica sa nu fie stalpi/grinzi) se pot gauri. Eu am ales varianta cu cate o gaura pentru fiecare tub si, desi mi-a fost si mie teama ca va fi greu de gaurit (beton cu grosimea de aprox. 18 cm), cu o unealta de calitate (Makita HR2430-sau cam asa ceva, nu sunt sigur?!) a mers „ca-n branza”.

  • Sunt pereti decupati in zona usilor. Din cate imi dau seama nu am grinzi si stalpi deloc. E drept ca sunt extrem de duri. Dar nu credtei ca afecteaza la rezistenta? Vorbim de un bloc de 10 etaje.

   • Florin Muresan-Grecu | 8 martie 2013 at 16:05 | Răspunde

    In aceeasi situatie am fost si eu cu instalatia din articol. Bloc cu 10 etaje, pereti din beton, fara grinzi si stalpi.Puteti sa dati gaurile fara probleme.
    Ca o paranteza va pot spune ca instalatia originala a apartamentului a fost executata de constructori cu INTENC de aluminiu pozat in slituri taiate in peretii de beton si astupate cu ipsos, si n-a fost nicio problema cu structura de rezistenta.

    • Pai si la mine tot Intenc este,dar cred ca sliturile alea nu ajung pana la armatura.Sunt curios cum treceau cu Intencul intre diferite camere, erau gauri prin pereti sau cum? Oricum este un cosmar intencul ca am schimbat niste prize si s-a rupt, a trebuit sa sparg pertele si sa pun prize aplicate.
     Vad la dvs si niste pereti de caramida, presupun ca sunt cei dintre camere si holuri, cu usa de acces in camera? ca la mine doar aia sunt mai subtiri.
     Va multumesc.

     • Florin Muresan-Grecu | 8 martie 2013 at 16:39 |

      Un singur perete din caramida am avut, intre holul mic si baie. In rest, totul din beton.
      Da, INTENC-ul era trecut intre incaperi tot prin gauri in pereti, iar la iluminat era pozat peste planseul de deasupra (adica prin pardoseala vecinului de deasupra), asa cum de altfel se face si in ziua de azi la constructiile noi.

 8. Imi pare rau dar nu arata bine deloc. Sunt atat de evidente scafele alea ca mai bine puneai doar pat de pvc, se integrau mai bine in decor.
  Sincer, n-as fi facut modificarea asta doar de dragul sistemului electric – desi calculele tale si maiestria electrica sunt evidente.
  Macar daca le puneai toate la acelasi nivel, sunt mult mai evidente asa, atrag privirea intr-un mod negativ zugravite contrastant ca punct focal – si sigur nu pot trece ca decoratii.
  Imi „place” in mod deosebit in poza Scafa 3 si 4 cum ai sarit peste tevile alea oribile – daca le integrai complet si pe alea poate mai era vreo sansa de estetic. In Scafa 5 ai fractionat spatiul lasand golul ala complet inestetic langa tablou, mai era o sansa daca aduceai totul la acelasi nivel acolo.

  • Florin Muresan-Grecu | 13 martie 2013 at 16:20 | Răspunde

   In primul rand, o sa te rog sa mai citesti o data tot materialul, pentru ca eu am scris foarte clar acolo ca scafele nu le-am facut eu, chiar am precizat ca eu le-as fi facut altfel.
   In al doilea rand, este binecunoscut faptul ca TEVILE DE GAZ NU AI VOIE SA LE ASTUPI CU NIMIC, CA VINE E-ON-UL SI-TI PUNE SIGILIU PE ROBINETUL PRINCIPAL.Problema tevilor era cu atat mai nerezolvabila cu cat, in cazul inchiderii lor in scafa, ar fi fost inchise in aceeasi incinta (neventilata) cu cablurile instalatiei. Fara suparare, eu respect Normativul I7-2011. Multumesc pentru aprecierile in legatura stricta cu partea electrica.

   • Daca respecti normativul I7-2011 vezi si ce zice in legatura cu intrerupatoarele montate in bucatarie.

    • Florin Muresan-Grecu | 31 august 2015 at 14:26 | Răspunde

     Poate ma lamuriti dumneavoastra, daca tot ati adus vorba. Intotdeauna am fost de parere ca nu suntem detinatorii adevarului absolut si ca mereu avem ce invata de la cei din jurul nostru, asa ca astept cu interes.

 9. O lucrare interesanta si de foarte buna calitate! Felicitari!

 10. iliescu mihaela | 12 august 2013 at 22:51 | Răspunde

  Am fost incantata de idee,deoarece eu am inceput curatenia in apartament inainte de a face schimbarea retelei electrice f oarte vechi, dar sotul fiind plecat in franta s-a cam suparat ca nu am avut rabdare sa astept venire lui acasa. Am vrut sa fie o surpriza si el sa suparat dar faptul ca exista si posibilitatea aceasta poate o sa o accepte ca sa nu mai fac iarasi multa mizerie si mult praf.

 11. Florin Muresan-Grecu | 13 august 2013 at 6:46 | Răspunde

  Ne bucura faptul ca v-a placut ideea si speram ca veti rezolva amiabil micul diferend cu sotul dvs.
  Succes!

 12. Parerea mea- este doar parerea mea, deci subiectiva, arata oribil… in primul rand m-ar bate nevasta la cate muchii-suprafete noi apar pe care se poate pune praful…

  … mie chiar nu imi place, dar de fapt conteaza daca proprietarului ii place

  de gustibus non disputandum…

 13. Propunerile facute nu sunt in concordanta cu normativele electrice existente! Pentru realizarea unor instalatii electrice de calitate va sugerez a privi un site, http://www.marshall-tufflex.com/shop/section.php?xSec=589&jssCart=e469fff77e5425c225568c6fe0ca7452. Pentru a nu fi declarat interesat am postat un producator fara reprezentanta in Romania.
  Inafara calitatii veti constata durabilitatea culorii pe de o parte, versatilitatea (curenti tari si curenti slabi in acelasi canal cablu) si in final simplitatea montarii. Cistigul maxim il va reprezenta costul, care sigur va fi cu mult mai mic decit cel cu rigips, montanti, dibluri, vopsele, lipiciuri, durata, deranj etc…. montarea o puteti face singuri daca aveti un pic de shic, gust! Sper ca prin solutiile lor sa crestem calitatea, performanta si placutul in casele noastre din Romania. Putina scolarizare din cind in cind nu strica!

  • Florin Muresan-Grecu | 7 februarie 2015 at 8:22 | Răspunde

   Instalatia prezentata in articolul de fata respecta prevederile normativului romanesc.Despre materiale, moduri de executie, aspect estetic, probabil ca discutiile ar putea continua la nesfarsit. Solutiile propuse de dumneavoastra prin link-ul postat exista si in Romania si chiar am vazut instalatii executate cu sisteme de acest gen (inclusiv cu aparataj incastrat direct in sistemul de canale). Sunt sisteme frumoase, estetice si nu e rau ca ati adus vorba de ele aici, dar pot sa va asigur ca pentru o familie de pensionari cu un venit lunar de cca. 2000 lei (asa cum sunt si proprietarii instalatiei prezentate in articolul meu), pretul unei instalatii executate cu sisteme de genul celui propus de dumneavoastra este prohibitiv.
   In plus, asa semi-analfabeti cum ne credeti, sa stiti ca ne mai scolarizam si noi, si nu cu dascali de ocazie de pe internet, ci la scoli adevarate.

 14. Instalatia dvs prezentata mai sus este fara indoiala superioara dpdv al sigurantei in exploatare comparat cu instalatia veche din 1960, dar nu corespunde normativului i7 si nici normativelor in vigoare . Solutia aleasa cu ptofile de 60 in lateral nu ofera mare stabilitate si are un cost ridicat . Ideea cablurilor ingropate este si ca in cazul in care se incalzesc si iau foc sa se topeasca izolatia in interiorul peretelui si nu in ecteriorul sau. Metoda aleasa nu este corecta intrucat ati folosit cablu multifilar cu manta specific prelungitoarelor aparente care nu se foloseste ingropat. Ca aspect estetic masca de rigips poate fi facuta doar la nivelul tavanului pe colt si margine sau doar a pardoselii , urmand ca ,coborarile sau inaltarile sa se faca ingropat pentru aspect- in ceea ce priveste tavanul se poate folosi in continoare instalatia veche pana in prima doza unde se pot folosii cleme de legatura al cu pana in doze in caxul in care nu se pot inlocui conductoarele din tavan corp iluminat doza din al in cu cu conditia folosirii a becurilor tip led de max 10w sii peste 800 lumeni cu etichete clare pe lampi. Legat de etichetare arata bine, in ceea ce priveste legarea impamantarii blocului care nu exista din fabricatie la masa profilelor metalice de rigips este o gresala intrucat la un traznet exista un mare pericol in exploatare. Aceasta solutie seamana mai degraba cu halele industriale. Legat de impamantare nu ati specigicat nimic ca a fost masurata de un electrician echipat cu mijloace de masura omologate , legat de teava de gaze nu pare sa respecte normativele in vigoare, nu este vopsita in culoarea galben si sunt convins ca aveti tamplarie termopan si nu aveti goluri de aer proadpat si ventilare si nici detector de gaz. Imi cer scuze dar num-am putut abtine de la comentarii intrucat mi-am tocit putin coatele pe bancile facultatii de inginerie a instalatiilor din cadrul universitatii tehnice de constructii bucuresti

  • Florin Muresan-Grecu | 2 octombrie 2015 at 21:35 | Răspunde

   Va multumesc pentru observatii si incerc sa va „contrez” putin:
   1. Dupa cum am precizat in cuprinsul articolului, designul scafelor a fost facut de catre meseriasul rigipsar. Eu am executat strict partea electrica.
   2.Cablurile se pot incalzi excesiv sau pot lua foc doar daca sunt supuse la suprasarcini foarte mari de durata. In conditiile in care protectiile circuitelor finale sunt corespunzatoare, putem exclude aceasta posibilitate.
   3.Cablurile nu sunt „ingropate”, ci sunt pozate intr-un gol, in interiorul scafelor. Normativul I7/2011 spune ca „atunci cand este necesar accesul la cablu, acesta se instaleaza in tub de protectie”, acest mod de pozare nefiind obligatoriu. Golul scafei asigura protectia mecanica a cablurilor.
   4. Legat de aspectul estetic al mastii de „rigips”, dupa cum ati scris mai sus (daca aveti coatele tocite pe bancile facultatii ar trebui sa stiti ca rigips este o denumire comerciala iar denumirea corecta a materialului respectiv este gipscarton), beneficiarii instalatiei au fost foarte multumiti de solutia aleasa.
   5.Nu stiu de unde ati inteles dumneavoastra ca nu exista priza de pamant a blocului. Aceasta exista si a fost executata in urma cu vreo 5-6 ani, odata cu scoaterea contoarelor in firide de palier. Intr-adevar, nu am verificat rezistenta de dispersie a prizei.
   6. Teava de gaz a fost montata de o firma autorizata. Exista un proiect pentru ea (altfel n-ar fi putut fi pusa in functie) iar culoarea ei nu este problema mea (a-propos de asta, sa stiti ca nici tevile de gaz din locuinta mea nu sunt vopsite in galben, doar tronsoanele de pe casa scarii sunt galbene.Nu inteleg ce vi se pare in neregula cu acea teava de gaz, dar va pot confirma ca exista tamplarie termopan, exista practicate in peretele exterior goluri pentru aer proaspat si (surpriza!) exista si detector de gaz. Cred ca nu era cazul sa le pozez si pe-astea, ca n-au legatura cu articolul de fata, dar daca sunteti curios sa le vedeti, va promit ca la prima vizita pe care o voi face mamei mele (instalatia este in apartamentul ei) o sa fac poze si-l rog pe Viorel sa le incarce aici.
   In incheierea mesajului, va repet ceea ce a scris gazda noastra Viorel pe prima pagina a blogului, si anume ca lucrarile prezentate aici nu au neaparat pretentia ca respecta pana la ultima virgula reglementarile in domeniu. Eu indraznesc sa afirm ca instalatia executata de mine respecta destul de mult normativul I7. De altfel, am prezentat aceasta lucrare unei cunostinte care este autorizat ANRE gradul IIA+B si a fost de aceeasi parere. Fara sa fie considerata o incercare de a ma scuza, va pot spune ca am vazut instalatii electrice executate de firme autorizate care aveau conductoare de 1,5 mmp pe circuite de prize, sau altele care aveau disjunctoare de 25 si de 32A pe toate circuitele finale. Cred ca astea sunt probleme mult mai grave decat aspectul unei scafe sau lipsa vopselei galbene pe teava de gaz.
   Cu respect.

 15. Oribil … kitsch.

 16. John @gamemonk | 31 mai 2018 at 0:28 | Răspunde

  Deși apreciez soluția alternativã…Nu-mi trag canal cablu pe tavan.
  Dar, e bine că există.

 17. Meșterului ii lipseste finetea necesara la scafe…putin spus… arata oribil. Dar asta nu înseamna ca ideea nu e buna si nu poate fi aplicata macar partial in unele situatii. Ar fi mai degraba de dorit acoperirea integrala a unor pereti cu rigips sau scafele facute ca sa para ca sunt facute pentru a avea rafturi pe un perete, Exista de asemenea baghete de videlit ce pot ascunde mult mai usor si cu mai putin efort cablurile de pe pereti, dar, fireste, costa…

  • Florin Mureșan-Grecu | 31 ianuarie 2022 at 11:13 | Răspunde

   Domnule Pandele Florin, ca unul care merg foarte des în acest apartament, vă pot spune că în realitate scafele arată mai bine decât în poze. Oricum, atât dvs, cât și ceilalți cititori, ați prins ideea și asta e important. Scafele se pot face în cel mai profesional mod cu putință. După părerea mea, varianta cu pereții acoperiți complet cu rigips este cea mai bună, dar multă lume este reticență la ea din pricina pierderii acelor câțiva cm din spațiu. Mie nu mi se pare chiar așa de dramatică această pierdere.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*